realepojemnikiponieczystosci | e-blogi.pl
Blog realepojemnikiponieczystosci
Wywóz odpadów 2015-05-23

Prace budowlane, w tym remont, budowa i rozbiórka są nieodłącznie związane z powstawaniem pobudowlanych odpadów, które powinny być w odpowiedni sposób składowane, a a w dalszej kolejności dostarczone we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane są cenionym surowcem wtórnym obejmującym zwłaszcza betonowy gruz oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Powinny być one zgromadzone w odpowiednich kontenerach. Kontenery są dostarczane i odbierane przez profesjonalną firmę. Jeśli remont jest mało pracochłonny i ilość poremontowych śmieci nie stwarza konieczności skorzystania z kontenerów, gruz może być przechowywany w specjalnych workach. Gruz może być dostarczony do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez posiadacza remontowanej nieruchomości. Niemniej, gdy roboty budowlane mają znaczący charakter, a potencjalna ilość pobudowlanych odpadów jest raczej duża, warto przemyśleć wynajem kontenerów. Obecnie wśród polskich firm działa wiele małych i średnich podmiotów, które zajmują się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkowaniem kontenerów. Mogą one posiadać charakter biurowy, magazynowy, socjalny lub sanitarny. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się kontenery modułowe wyróżniające się cechą funkcjonalności, estetycznego wykonania i stosunkowo wysokiej jakości. Kontenery na pobudowlane śmieci muszą mieć pojemność równą około 1,5 – 8 metrów sześciennych, jeśli będą one wykorzystane na ciężkie odpady, w tym beton, gruz i ziemię. W przypadku lekkich odpadów poremontowych wbrew pozorom sprawdzą się kontenery o nieco większej pojemności. Wynika to z tego, że dość lekkie, poremontowe odpady w praktyce posiadają większe rozmiary lub objętość, np. wełna stosowana do izolacji termicznej, gipsowo – kartonowe płyty, polistyren ekstrudowany. Przedsiębiorstwa trudniące się wypożyczaniem, wytwarzaniem i sprzedawaniem kontenerów mogą wykonywać również dodatkowe usługi, w tym odbiór kruszywa i innych pobudowlanych odpadów. Osoba remontująca mieszkanie, która chce skorzystać z takiej usługi musi skontaktować się z firmą telefonicznie. Wynajem kontenerów przeważnie przebiega w taki sposób, że pojemniki są dostarczane przez firmę do określonego miejsca i na określony czas. Po upływie ustalonego terminu zostają one odebrane wraz z odpadami, które zostają przetransportowane w odpowiednie miejsce. Właściciel nieruchomości powinien zażądać wystawienia karty przekazania odpadów.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]